بررسی ابزار در فتوشاپ

بررسی ابزار فتوشاپ

این پیش نمایش ابزار قلم که در جعبه ابزار یافت می شود. میانبر ابزار قلم کلید P در صفحه کلید شماست و همانطور که می بینید، در پایین صفحه چهار زیر ابزار «قلم ابزار» را نشان می دهد. ما در حال توضیح دادن آن ها در حال حاضر حرکت خواهیم کرد:
Pen Tool : Pen Tool به شما امکان می دهد تا مسیرهای منحنی و شکل (بردار) مستطیلی منفرد را با هم ترکیب کنید.
Freeform Pen Tool : ابزاری است که به شما اجازه می دهد تا اشکال های مختلف بردار و مسیرهای مختلف را به صورت خودکار با اضافه کردن نقاط لنگر به راحتی بردارید.
Add Anchor Point Tool : یک ابزار است که حاوی لنگرها و تغییر شکل اشکال و مسیرهای واقعی
Anchor Point Tool : بسیار شبیه به ابزار قبلی است، تنها تفاوت این است که این ابزار نقاط لنگر را حذف می کند.
Convert Point Tool : این ابزار ویرایش ماسک شکل موجود و مسیرها با تبدیل نقاط لنگر صاف به نقاط لنگر گوشه.

122 بازدید